Мисия на неправителствената организация

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е лидер в инициативите, насочени към образованието и ученето през целия живот, кариерното развитие и повишаване на конкурентоспоосбността на българските граждани.  
 
Фондацията представлява National Board for Certified Counselors и международно призната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), по която са обучени и сертифицирани над 1000 кариерни консултанти в България.

Цели на организацията

- популяризиране на ученето и кариерното развитие през целия живот  
- развитие на иновативни образователни методики и практики  
- подобряване на конкурентоспособността на българските граждани

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info